Norrlandskuriren, löpsedel

Förstora bild


Karta över Lunde by

Förstora bild


Begravning, Lundeoffren

Förstora bild


Lunde, utsikt från monumentet (maj 2002)

Förstora bild


Lunde, Tullgatan (maj 2002)

Förstora bild

 

 

Ådalshändelserna 1931

"I anledning av en arbetskonflikt, som sedan sommaren 1930 pågått vid Långrörs sulfatfabrik, uppstodo i januari 1931 sympatistrejker vid sulfatfabriken i Sandviken och sulfatfabriken i Utansjö, båda belägna vid Ångermanälven i Västernorrlands län. I samband härmed förklarades lastning och lossning vid verken i Sandviken och Utansjö i blockad. För lastning av lagrad massa lät Ångermanälvens Stuveriaktiebolag, som enligt avtal hade att ombesörja detta arbete, anställa ett 60-tal arbetsvilliga personer. Dessa ankommo den 12 maj 1931 till Lunde i Gudmundrå socken, varest de kasernerades i en stuveribolaget tillhörig barack."

Ur Västernorrlands läns landskansli, volym EXXX:5 (HLA)

Ådalshändelserna skildrade från två olika håll:
Redaktör Konrad Östbergs (Knidix) referat
Disponent Tage Hedborgs berättelse

Ur Västernorrlands läns landskansli:
Telegram från Östersund
Telegram från Gävle
Telegram till jagaren Nordenskiöld
Order till jagaren Nordenskiöld
Telegram till jagaren Nordenskiöld

Protesttelegram från Logen 4701, Brunne Norrlimsta
Diverse protesttelegram

Klipp ur Veckojournalen (begravning av Lundeoffren)

För mera information rekommenderas Ådalen i förändring - Ådalen -31, ett projekt som digitalt tillgängliggör dokumentation kring Ådalshändelserna och dess konsekvenser. Detta projekt ingår också i ramprogrammet Industrisamhällets kulturarv (ISKA).

Citat...