Stridsfacklan framsida

Förstora bild


Kramfors Soc.Dem. kvinnoklubb, fest i FH 1934

Förstora bild


Sv Pappersindustriarbetareförbundet, avd 17, Kramfors

Förstora bild


Annons SPIAF Ådalen årsmöte, VA 1928-03-20

Förstora bild

 

 

 

 

Arbetarrörelsen

Arbetarrörelsen kom sent till Ådalen. Den första mera konkreta konflikten mellan arbetare och samhällsrepresentanter inträffade 1875 i och med en strejk vid Sprängsvikens ångsåg. Denna konflikt var en spontan arbetarreaktion och inte ett uttryck för en samlad arbetarrörelse - någon sådan fanns då ännu inte i Ådalen.

År 1897 beslutade SAP:s kongress att söka organisera arbetarna i Norrland. Följden blev en omfattande agitation och på ett par år bröt fackföreningsrörelsen fram i Ådalen. Den verkliga tillväxten kom under åren 1905-1907, då ett stort antal fackliga organisationer bildades, främst bland sågverksarbetarna. De rent politiska organisationerna var färre och utgjordes främst av ungdomsklubbar. Fackföreningarna var emellertid också politiskt verksamma och gränsen mellan facklig och politisk aktivitet var flytande.

Källa: Sjöqvist, Eric: Sandökravallernas år - en orons tid i Ådalen och Det röda Ådalen växer fram

Under åren 1905-1907 bildades ett stort antal fackliga föreningar i Ådalen. Några av dessa var Sv. Sågverksindustriarbetareförbundet (SSIAF) avdelning. 78, Kramfors, SSIAF avd. 43, Björknäs, SSIAF avd. 93, Sprängsviken, SSIAF Ådalens Samorganisation och SSIAF avd. 76, Frånö.

SSIAF avd. 78 bildades år 1905 vid ett möte på Babelsberg i Kramfors. SSIAF avd. 43, Björknäs bildades redan år 1898, men lyckades inte få igång någon verksamhet. En lyckad nybildning skedde år 1906. SSIAF avd. 93, Sprängsviken bildades år 1906 efter ett föredrag av Kata Dalström. Även SSIAF Ådalens Samorganisation bildades år 1906. Detta var en gemensam organisation för SSIAF: s avdelningar i Ådalen. Ådalens Samorganisation var ansvarig utgivare för skriften Stridsfacklan.

SSIAF avd. 76, Frånö bildades redan år 1903 av ombudsman J Persson från Härnösand. Efter storstrejken 1909 upphörde föreningen, men startades på nytt 1911. Frånö blev en slags centralpunkt för arbetarrörelsen i Ådalen. Här bildades år 1905 den första och stabilaste arbetarkommunen i Ådalen och år 1906 bildades en mycket aktiv ungdomsklubb; Frånö SDUK (senare SSU Frånö). Till sekreterare i denna valdes Albert Sundin. Även bröderna Fritz och Henning Ståhl var med i denna klubb. Dessa tre blev senare kända som "Sandömännen". År 1908 bildades Frånö Socialdemokratiska Kvinnoklubb. Denna verkade fram till år 1912. En ny klubb bildades 1919, men den avsomnade samma år. Ett tredje lyckat bildningsförsök gjordes år 1933. Detta år bildades även en kvinnoklubb i Kramfors; Kramfors Socialdemokratiska Kvinnoklubb. 73 st. medlemmar anmälde sig från start och därmed blev klubben den största socialdemokratiska kvinnoklubb som bildats i landet.

Några av de fackliga och politiska organisationerna hittar du i databasen MEDREG.

Ur SSIAF avd 43, Björknäs:
Brev från Per Bayard på Björknäs till arbetarna, 1909-05-14

Ur SSIAF avd. 93, Sprängsviken:
Uppmaning

Ur SSIAF Ådalens Samorganisation:
Uppmaning! December 1906

Ur SSIAF avd 76, Frånö:
Utdrag ur protokoll 1907-08-13
Utdrag ur protokoll l907-09-14
Utdrag ur protokoll 1908-10-13

Ur SSU Frånö:
Utdrag ur protokoll 1906-09-03

Ur Frånö Socialdemokratiska Kvinnoklubb:
Styrelseberättelse 1935

Ur Kramfors Socialdemokratiska Kvinnoklubb:
Protokoll 1933-04-27
Utdrag ur protokoll 1933-05-11
"Kvinnornas fansång"


Lite av varje…

Ljudfil: utdrag ur intervju med Ture Nyberg (om ärtmiddag 1909)
Samma intervju i renskrift
Ljudfil: utdrag ur intervju med Ture Nyberg (om demonstration 1917)
Samma intervju i renskrift
Utdrag ur intervju med Agaton Lundin (fackligt aktiv, blev trakasserad)
Utdrag ur intervju med Agaton Lundin (om rösträtt och den 40-gradiga skalan)
Ur Sågverks- och Brädgårdsarbetaren nr 2/1905, "Brev från Kramfors. En human sågverksdisponent i Norrland"
Ur Fram 1906/5, "Om kvinnans rösträtt"
Ur Fram 1906/12, "Hälsning från Amerika"
Ur Stridsfacklan 1906/1907, "Det börjar ljusna"
Ur Stridsfacklan 1906/1907, "Den stora islossningen"
Ur Stridsfacklan 1910, "Facklan brinner" (dikt)
Ur Hernösands-Posten 1906-07-12, "Några ord om våra arbetareförhållanden" (intervju med Fahlén på Dynäs)
Ur Hernösands-Posten 1906-07-19, "Striden mellan arbetareorganisationerna"
Ur Hernösands-Posten 1921-09-19, "Riksdagsmannavalet i går…" (kvinnornas första val)

Citat...